Eğitimler

Lale Saral Develioğlu

Marka Büyüten Stratejiler

-

Bu ders öğrencilere, stratejik marka yönetiminin bileşenleri olan strateji, marka, ve yönetim kavramlarının gerektirdiği teorik bilgiyi ve bunların pratik olarak hayata geçirebilmek için gereken yetkinlikleri geliştirmeyi amaçlar.Stratejik pazarlama ve marka...

Bilgi Al
Ücretsiz
Ahmet Gülüm

Spor Odaklı Pazarlama İletişimi

07/03/2022 - 16/05/2022

Spor, dünyada hiçbir zaman iletişim değerini kaybetmeyen ve yükselişini devamlı sürdüren bir olgu... Dünyada konvansiyonel mecralar önemini kaybederken hiç durmadan etkileyici öyküler yaratan eşsiz bir platform... Dünyada markaların iletişim harcamalarının...

Bilgi Al
Tuğbay Bilbay

Pazarlama ve Yaratıcılık

-

İnsanoğlu hayatı hikayeler aracılığıyla anlar ve anımsar. Hikayeler medyalar ve teknoloji üstüdür, pazarlama iletişiminde yaratıcılık ile hayat bulur. Ürün faydaları gittikçe birbirine benzeyen markalara canlılık ve ayırt edilebilir anlamı yaratıcılık...

Bilgi Al
Yekta Kopan

Yazı Atölyesi – Uygulamalı

-

DERS TANIMI: "Bu derste yazınsal metinlerin oluşumu, ögeleri, kurgusu ve çözümlemesi üstüne teoriler konuşulacak ve pratik alıştırmalar yapılacaktır."Dersin Amacı ve Öğrenim ÇıktılarıYazım teknikleriyle ilgili genel ilke ve prensiplere hakim olmak. Yazım sürecinin...

Bilgi Al
Prof. Dr. Kerem Rızvanoğlu

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (UX) – Uygulamalı

-

Özellikle sayısal ortamlar üzerinden yürütülen pazarlama iletişimi yönetimi süreçlerinde öne çıkan bir unsur olan kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik, ister bir web sitesi olsun, ister bir mobil site, mobil uygulama veya...

Bilgi Al
İhsan Özçıtak

Davranışçı Pazarlama

-

2002 Yılında Daniel Kahneman’ın Nobel Ekonomi ödülünü kazanması ve ardından 2008 global krizi sonrasında neoklasik ekonomik teorinin rasyonel bireyi ve onun kararları üzerinde şekillenen ekonomi-finans dünyasında düşünsel anlamda büyük çatlaklar...

Bilgi Al
Nüzhet Algüneş

Medya Planlama ve Yönetimi

-

Bu eğitim ile değişen dünyada verimli bir medya planının nasıl inşa edileceğinin püf noktaları, konunun önde gelen isimlerinden OMD Türkiye CEO’su Nüzhet Algüneş eğitmenliğinde örnek çalışmalarla ele alınmaktadır.Bilgi almak için:...

Bilgi Al
Pelin Özkan

CMO Perspektifi

-

Bu eğitimde farklı sektörlerden direktörler, CMO’lar, CEO’lar, markalara hayat veren üst düzey yöneticilerin katılımı ile dersin eğitmeni Pelin Özkan moderatörlüğünde yaşanmış vaka ve kurumsal tecrübelerini katılımcılar ile paylaşırlar....

Bilgi Al