Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (UX) – Uygulamalı

  • Anasayfa
  • Eğitimler
  • Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (UX) – Uygulamalı
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
TBA - TBA
Kontenjan
TBA
Kurs Süresi
20 saat
Mevcut Durum
Kayıtlı Değil
Fiyat
3250₺
Başlayın
Bu eğitim şu an satışta değil.

Özellikle sayısal ortamlar üzerinden yürütülen pazarlama iletişimi yönetimi süreçlerinde öne çıkan bir unsur olan kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik, ister bir web sitesi olsun, ister bir mobil site, mobil uygulama veya sesli asistan olsun herhangi bir dijital mecranın hedef kitle tarafından etkili, verimli ve memnuniyet sağlayacak şekilde kullanılabilmesi ve bu deneyimin bahsi geçen parametreler üzerinden ölçülebilmesidir. 

Yapılan araştırmalar, dijital platformlarda kullanılabilirliği arttırmaya ve kullanıcı deneyimini desteklemeye yönelik iyileştirmelerin, mevcut trafiği arttırmaya yönelik çabalara kıyasla ROI bağlamında çok yüksek oranda bir dönüşüm sağladığını ortaya koymuştur. Bu anlamda özellikle dijital medya profesyonellerinin kullanılabilirlik paradigması ve bu bağlamda kullanıcı deneyimi tasarımı hakkında bilgi sahibi olmaları, söz konusu süreçlerin etkili olarak yönetilmesi ve değerli katkılar sunması açısından önem taşımaktadır.

Bu bağlamda bu dersin amacı katılımcılara söz konusu kavramlar hakkında güçlü bir farkındalık sağlamak ve hem masaüstü hem de mobil ortamda sunulan etkileşimli ara yüzlere yönelik uygulamalı olarak analiz bilgi ve becerisi kazandırmaktır.  Buna ek olarak kullanıcı deneyimi merkezli ürün tasarım ve geliştirme süreçlerinde kullanılan teknikleri öğreneceklerdir.

DERSİN ÇIKTILARI

Katılımcılar, dersin sonunda “kullanılabilirlik”, “kullanıcı deneyimi” ve “etkileşim tasarımı” etrafında gelişen kavramların önemi ve çok boyutlu etkileri konusunda temel bir bilgi ve farkındalık sahibi olacaklardır. Buna ek olarak, katılımcılar ister masaüstü, ister mobil olsun, farklı ortamlardaki ara yüzleri kullanılabilirlik rehber kurallarına bağlı kalarak analiz ve değerlendirme doğrultusunda teorik ve pratik düzeyde temel bilgi ve becerileri kazanacaklardır. Rehber kurallar, ilgili terminoloji ve kullanıcı deneyimi merkezli ürün tasarım ve geliştirme sürecinde kullanılan teknikler konusunda bilgi sahibi olan ekip üyelerinin benzer tasarım ve geliştirme süreçlerinde diğer disiplinlerden gelen ekip üyeleriyle ortak bir dil kurmaları mümkün olabilecektir.

DEĞERLENDİRME

Derse %80 katılım gösteren ve programın uygulamalı kısmını başarı ile tamamlayarak proje teslimi yapan katılımcılarımız, katılım belgesi almaya hak kazanacaklardır.